• IMG_0469.jpg

  พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2565

 • IMG_0467.jpg

  แนวปฏิบัติการใช้โทรศัพท์ของนักเรียนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

 • LINE_ALBUM_มอบตัว ม.4_220321_15.jpg

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

 • LINE_ALBUM_มอบตัวม.1_220321_17.jpg

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

 • 2022-03-09_180242.jpg

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (เรียกเพิ่มเติมครั้งที่ 1)

 • 2022-03-09_180219.jpg

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (เรียกเพิ่มเติมครั้งที่ 1)

 • m4-65-01.jpg

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

 • 2022-03-06_172034.jpg

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

 • S__483368.jpg

  กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

 • S__269058076.jpg

  NP Open House 65 เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ เปิดประตูสู่ น.พ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด

ผู้บริหาร