• 121466-2.jpg

  รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม) ชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

 • S__6734607.jpg

  ขอแสดงความยินดีกับท่าน ประยุทธ เพชรคุณ

 • 10042.jpg

  ประเพณีผลิตข้าวนาปี

 • S__488349699.jpg

  มาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา

 • info2565-2.jpg

  มาตรการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

 • S__484245507.jpg

  ลอยกระทงปลอดภัย

 • IMG_0469.jpg

  พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2565

 • IMG_0467.jpg

  แนวปฏิบัติการใช้โทรศัพท์ของนักเรียนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

 • LINE_ALBUM_มอบตัว ม.4_220321_15.jpg

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

 • LINE_ALBUM_มอบตัวม.1_220321_17.jpg

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด

ผู้บริหาร