ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายจักรพงษ์ แทบทาม
ตำแหน่งครู
 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
22 มี.ค. 64 นำเสนองานครูจักรพงษ์Powerpoint oibok 2/2563
22 มี.ค. 64 แก้นำเสนอผลงาน SAR ครูจักรพงษ์ แทบทาม 2/2563
30 มี.ค. 65 ผลการพัฒนาตนเอง sar 2564 2/2564

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร