ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวคำไพ จะโนรัตน์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
22 มี.ค. 64 แก้ไขชื่อรายการ 0/0
22 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มงานวิชาการ 2/2563
23 มี.ค. 64 SAR คุณครูคำไพ 2/2563
31 มี.ค. 65 รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 2/2564

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร