ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวจริยา มีโชค
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
22 มี.ค. 64 นำเสนองาน SAR จริยา 2/2563
22 มี.ค. 64 นำเสนองาน powerpoint 0ibok 2/2563

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร