ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวมนิดา บุญยัสสะ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
22 มี.ค. 64 นำเสนองานมนิดา บุญยัสสะ 2/2563
22 มี.ค. 64 นำเสนองานมนิดา บุญยัสสะ 2/2563
25 มี.ค. 65 รายงานผลการปฎิบัติงาน ปีการศึกษา2564 2/2564

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร
14 ก.พ. 64 เกียรติบัตรอบรมการใช้งานด้านระบบมาตรฐานสถานศึกษาปลอดภัย (MOE) ประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2/2564