ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวนัฐจิรา ปิดตาทะโน
ตำแหน่งครู
 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
22 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2/2563 ครูนัฐจิรา ปิดตาทะโน 2/2563
22 มี.ค. 64 SAR ครูนัฐจิรา ปิดตาทะโน 2/2563
3 เม.ย. 65 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 2/2564

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร
25 พ.ค. 63 เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนดีเด่น ด้านการสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ ระดับภาค ภาค กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 2/2563