ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางอรุณี มะทิตะโน
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
23 มี.ค. 64 นำเสนอนางอรุณี มะทิตะโน 2/2563
30 มี.ค. 64 SAR ภาคเรียนที่ 2 /63 ครูอรุณี มะทิตะโน 2/2563
15 ก.ย. 64 รายงานผลการปฏิบัติงาน นางอรุณี มะทิตะโน ภาคเรียนที่ 1/64 1/2564

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร