ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาววรรณวิภา บัวละคร
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
23 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงานครูวรรณวิภา บัวละคร 2/2563

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร