ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางวิภาพร บุปผา
ตำแหน่งครู
 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
25 มี.ค. 65 SAR ปีการศึกษา 2563 ครูวิภาพร แก่นนาคำ 2/2563
22 มี.ค. 64 งานนำเสนอ นางสาววิภาพร แก่นนาคำ 2/2563
26 มี.ค. 64 เอกสารรายงานการดำเนินงานการประเมินรางวัลคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ระดับ ScQA ของโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 2/2563
25 มี.ค. 65 SAR ปีการศึกษา 2564 ครูวิภาพร แก่นนาคำ 2/2564

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร