รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทเพลงเร็ว โดย น.ส.กมลรัตน์ บุญสุระ ม.4/8 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเบิกฟ้าตักศิลานคร ครั้งที่ 2 ในงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2562

10 ก.พ. 62 | รับชม : 266 ครั้ง