ประชุมรวมสะท้อนผลการเยี่ยมชมชั้นเรียน

ประชุมรวมสะท้อนผลการเยี่ยมชมชั้นเรียน ณ หอประชุมราชพฤกษ์ ประชุม วิเคราะห์ ผล ข้อสอบ O-NET และสรุปผลการดำเนินการ การสะท้อนผล ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โดยผู้เชี่ยวชาญ จาก สสวท. และคณะครูวิทยาศาสตร์. คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
24 ม.ค. 62 | รับชม : 381 ครั้ง