งานมหกรรมกีฬา เนื่องในวันครู

รวมภาพวันครู 62

ภาพกิจกรรมวันครู อำเภอนาเชือก 16 มกราคม 2562
1. ขบวนพาเหรด นักกีฬา 15/1/62 ชุดที่ 1
https://photos.app.goo.gl/G3o19nAU2yQQQqZg7
2. ขบวนพาเหรด นักกีฬา 15/1/62 ชุดที่ 2
https://photos.app.goo.gl/2qrfzi5jHsur6HqB8
3. กิจกรรมวันครู 16/1/62
https://photos.app.goo.gl/22KmiNvza1mxueoZ9
4. ภาพผู้รับโล่-เกียรติบัตร วันครู 16/1/62
https://photos.app.goo.gl/TzQ3YG9EPzBxWUVS9
15 ม.ค. 62 | รับชม : 738 ครั้ง