นักเรียนศึกษาดูงานยางสีเกษตรแฟร์ open farm day ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ อำเภอยางสีสุราช จังหวัด มหาสารคาม

25 ธ.ค. 61 | รับชม : 713 ครั้ง