นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนสัมพันธ์ธนาคารโรงเรียน โดยธนาคารออมสิน ที่สวนสัตว์จังหวัดขอนเเก่น

19 พ.ย 61 | รับชม : 310 ครั้ง