มหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ดอกคูณเกมส์ 2561

มหกรรมกีฬาภายใน โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์  ดอกคูณเกมส์ 2561 ณ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2561
28 ต.ค. 61 | รับชม : 567 ครั้ง