มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขต สพม. 26

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขต สพม. 26 ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนวาปีปทุม โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

18 ต.ค. 61 | รับชม : 608 ครั้ง