ท่าน ผอ.ดร.ปราณี รัตนธรรม อ่านสารสันติภาพ ในวันสันติภาพโลก

21 ก.ย. 61 ท่านผอ.ดร.ปราณี รัตนธรรม อ่านสารสันติภาพ เนื่องในโครงการ ''อ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1นาที'' ในวันสันติภาพโลก
21 ก.ย. 61 | รับชม : 369 ครั้ง