รับมอบเกียรติบัตร Zero Waste School ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รับมอบเกียรติบัตร Zero Waste School ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยสภานักเรียนร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานการจัดการขยะมูลฝอย ภายใต้โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
19 ก.ย. 61 | รับชม : 823 ครั้ง