บรรยายพิเศษจากวิทยากรระดับประเทศท่านปรีชา พรหมมณี จากจิตตภาวันวิทยาลัย

นักเรียนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ได้รับฟังบรรยายพิเศษจากวิทยากรระดับประเทศท่านปรีชา พรหมมณี  จากจิตตภาวันวิทยาลัย เพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาของมูลนิธิอภิธรรมมหาธาตุฯ ซึ่งได้ตระหนักถึงภัยมืดของยาเสพติดที่เป็นบ่อนทำลายของสังคมและชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จึงได้มีมหากุศลจิตที่เป็นแนวความคิดว่าต้องสร้างปัญญาให้กับสังคม เพื่อจะได้รับทราบตามความเป็นจริงของภัยยาเสพติด ที่เป็นแนวทางหนึ่งจะป้องกันภัยได้
21 ส.ค. 61 | รับชม : 469 ครั้ง