มอบเงินบริจาค จำนวน 6,799 บาท และเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือ สปป.ลาว

ผอ.ดร.ปราณี รัตนธรรม และตัวแทนสภานักเรียน ส่งมอบเงินบริจาค จำนวน 6,799 บาท และเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือสปป.ลาว ณ วัดมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
8 ส.ค. 61 | รับชม : 351 ครั้ง