ผอ.ดร.ปราณี รัตนธรรม รับเกียรติบัตร คนดีศรีอีสาน ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

ผอ.ดร.ปราณี รัตนธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ รับเกียรติบัตร 'คนดีศรีอีสาน'  ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีพุทธศักราช 2561
8 ส.ค. 61 | รับชม : 617 ครั้ง