กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและคณะครูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและคณะครูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นำโดยคุณครูสุรางค์ ประทุมเมศ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้นำนักเรียนระดับชั้น ม.2 เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ(English Camp) ณ.หอประชุมราชพฤกษ์ และได้รับเกียรติจากคุณพ่อจันดา ปินะเก กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการค่ายในวันนี้ ซึ่งการจัดโครงการในวันนี้นักเรียนระดับชั้น ม. 2 จะได้รับสาระความรู้ และความสนุกสนานมากมายจากวิทยากรเจ้าของภาษาโดยตรงตลอดทั้งวัน
7 ส.ค. 61 | รับชม : 306 ครั้ง