กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ปฏิทินวิชาการ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
7 พ.ค. 67 ประชุมครู เปิดภาคเรียนที่ 1/2567
14 พ.ค. 67 ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
15 พ.ค. 67 ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
16 พ.ค. 67 เปิดภาคเรียนที่ 1/2567

 

 

 

 

 

 

4 พ.ค. 67 | รับชม : 73 ครั้ง