รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเป็นนักเรียนประเภทห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ประกาศโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเป็นนักเรียนประเภทห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
16 มี.ค. 67 | รับชม : 156 ครั้ง