มาตรการรักษาความปลอดภัยและป้องกันอันตรายในช่วงวันหยุดยาว

ศธ.ประกาศ "มาตรการรักษาความปลอดภัยและป้องกันอันตรายในช่วงวันหยุดยาว"

เนื่องจากมีวันหยุดราชการยาวต่อเนื่อง 6 วัน ให้ปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และถอดปลั๊กไฟฟ้าออก ก่อนกลับให้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ประปา แสงสว่าง และปิดระบบเครื่องปรับอากาศ เพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

ทั้งนี้ หากพบว่ามีอุปกรณ์-ระบบไฟฟ้าที่ชำรุด และเสี่ยงที่อาจเกิดอันตรายต่อทรัพย์สินของทางราชการ ให้รีบแจ้งผู้บริหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

#เช็คก่อนกลับ #ช่วยกันปิด
28 ก.ค. 66 | รับชม : 399 ครั้ง