รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม) ชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม 
สามารถติดต่อ

ครูรัชนี เปาะศิริ 
โทร 0986385924

ครูวีรศักดิ์ จันเสนา 
โทร 0848009391

1 ธ.ค. 65 | รับชม : 441 ครั้ง