เชิญชวน บริจาคสิ่งของให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ส่งน้ำใจสู่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม
ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
องค์กรนักเรียนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม เปิดรับบริจาคช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอโกสุมพิสัย

จึงขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป
ร่วมบริจาคสิ่งของที่จำป็นได้ที่ศูนย์ศาสตร์พระราชา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ หรือ บัญชี 6784247272 ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีสภาเด็กและเยาวชนอำเภอนาเชือก
รับบริจาคตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2564
13 ต.ค. 64 | รับชม : 750 ครั้ง