กิจกรรมการสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนและบุคคลทั่วไป

กิจกรรมการสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนและบุคคลทั่วไป ตามโครงการ “NP English Proficiency Test” ภายใต้สถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019  ประจำปีการศึกษา 2564
ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2564
ทำแบบทดสอบแล้วได้ใบเกียรติบัตร ประกาศผล / พิมพ์ / ดาวน์โหลดเกียรติบัตรทันที
1. ลิงค์เข้าทำแบบทดสอบ ระดับชั้น ม.1 https://forms.gle/CpiKJofN5VA7QhDj7 ;
2. ลิงค์เข้าทำแบบทดสอบ ระดับชั้น ม.2 https://forms.gle/Cv7VKGEEAnV2YFrq5
3. . ลิงค์เข้าทำแบบทดสอบ ระดับชั้น ม.3 https://forms.gle/joYXK1D3SS7EFbGS9
4. . ลิงค์เข้าทำแบบทดสอบ ระดับชั้น ม.4 https://forms.gle/pjd9WpYfRiiEVeNK9
5. . ลิงค์เข้าทำแบบทดสอบ ระดับชั้น ม.5 https://forms.gle/X9si7XrdKrztfGBK6
6. ลิงค์เข้าทำแบบทดสอบ ระดับชั้น ม. 6 https://forms.gle/VALPm8RLDe4gusUM6
7. ลิงค์เข้าทำแบบทดสอบ สำหรับบุคคลทั่วไป https://forms.gle/91LQDRwgiX9hvZC17

เว็บไซต์กิจกรรม รวมแบบทดสอบ ดูคะแนน และดาวน์โหลดเกียรติบัตร shorturl.at/diJ08 
30 ส.ค. 64 | รับชม : 737 ครั้ง