กิจกรรมในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2564

กิจกรรมในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2564

กิจกรรมตอบปัญหาวันวิทยาศาสตร์ 2564
========================
ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1
https://forms.gle/W46tz5XC4PBDRMFz9
ดูคะแนน ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
https://nachuakpit.ac.th/certify/m1.php
========================
ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.2
https://forms.gle/c6UjmewrUukfmX2s9
ดูคะแนน ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
https://nachuakpit.ac.th/certify/m2.php
========================
ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3
https://forms.gle/zP4wV93cRAaCBZZj7
ดูคะแนน ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
https://nachuakpit.ac.th/certify/m3.php
========================
ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.4
https://forms.gle/AtLp2V6GBVTcj3sB9
ดูคะแนน ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
https://nachuakpit.ac.th/certify/m4.php
========================
ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.5
https://forms.gle/rzLsxVsqcc1qdbaX7
ดูคะแนน ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
https://nachuakpit.ac.th/certify/m5.php
========================
ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.6
https://forms.gle/r7D1kka6kwZQPQrj8
ดูคะแนน ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
https://nachuakpit.ac.th/certify/m6.php


========================
ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ม.ต้น
https://forms.gle/DDxhEr496pdHEFXn7
ดูคะแนน ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
https://nachuakpit.ac.th/certify/math1.php
========================
ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย
https://forms.gle/1EuT26UBv2VHSnR98
ดูคะแนน ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
https://nachuakpit.ac.th/certify/math2.php
18 ส.ค. 64 | รับชม : 332 ครั้ง