ข้อสอบจัดชั้นเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ข้อสอบจัดชั้นเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สอบวันที่ 22 พ.ค. 2564 เวลา 9.00-12.00 น. 

วิชาภาษาอังกฤษ https://forms.gle/7WTxXqFwdBS7HYVa8

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม https://forms.gle/xxVUfFhipWxRENUX9

วิชาคณิตศาสตร์ https://forms.gle/C6gPyN3HmcUMzRur6

วิชาภาษาไทย https://forms.gle/LQGZSNESshbeoNcj6

วิชาวิทยาศาสตร์ https://forms.gle/ZDwgP2VZRMJZLHQPA
21 พ.ค. 64 | รับชม : 2013 ครั้ง