รับถ้วยพระราชทาน รางวัลเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

นายภานุวัฒน์ สีชุม เข้ารับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รางวัลเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
6 ม.ค. 63 | รับชม : 592 ครั้ง