นายภานุวัฒน์ สีชุม ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเดี่ยวแคน ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ จังหวัดขอนแก่น

นายภานุวัฒน์ สีชุม ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเดี่ยวแคน ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ จังหวัดขอนแก่น
9 ธ.ค. 62 | รับชม : 278 ครั้ง