โครงการด้วยรักและห่วงใยดวงใจของชาติ

โครงการด้วยรักและห่วงใยดวงใจของชาติ  ศูนย์ยุวเกษตรกร "บ้านของพ่ออยู่อย่างพอเพียง" โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
13 พ.ย 62 | รับชม : 517 ครั้ง