คณะครูนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับอำเภอนาเชือกและส่วนราชการ

26 มิ.ย. 62 | รับชม : 812 ครั้ง