ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ณ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

 นักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม
7 มิ.ย. 62 | รับชม : 748 ครั้ง