นักเรียนร่วมแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

21 มี.ค. 62 | รับชม : 379 ครั้ง