ผลการสอบจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผลการสอบจัดชั้นเรียนเข้าเป็นนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563