สภานักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง

ผลการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง ระดับชาติ