ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ณ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

นักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม