กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ สวนป่าภูมรักษ์นาเชือกพิทยาสรรค์

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ สวนป่าภูมรักษ์นาเชือกพิทยาสรรค์ โดย นายอำเภอนาเชือก ท่านจารุวัฒน์ วงศ์จอม เป็นประธานการปลูก