กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ประจำวันศุกร์

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ประจำวันศุกร์