ผอ.ดร.ปราณี รัตนธรรม อ่านสารสันติภาพ

ผอ.ดร.ปราณี รัตนธรรม อ่านสารสันติภาพ เนื่องในโครงการ อ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที ในวันสันติภาพโลก