รับมอบเกียรติบัตร Zero Waste School ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รับมอบเกียรติบัตร Zero Waste School ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ