มอบเงินบริจาค จำนวน 6,799 บาท และเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือ สปป.ลาว

มอบเงินบริจาค จำนวน 6,799 บาท และเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือ สปป.ลาว