ผอ.ดร.ปราณี รัตนธรรม รับเกียรติบัตร คนดีศรีอีสาน

ผอ.ดร.ปราณี รัตนธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ รับเกียรติบัตร คนดีศรีอีสาน ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีพุทธศักราช 2561