น้ำใจไทยสู่พี่น้องชาวลาว

ชาวนาเชือกร่วมใจ ให้ผู้ประสบภับที่ สปป.ลาว