กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมแข่งขันพินิจวรรณคดี เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมแข่งขันพินิจวรรณคดี เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ