คณะครูนักเรียนร่วมทำบุญเนื่องในโอกาศวันเข้าพรรษา

คณะครูนักเรียนร่วมทำบุญเนื่องในโอกาศวันเข้าพรรษา