พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดประจำปีการศึกษา 2561

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดประจำปีการศึกษา 2561