งานวันสิ่งแวดล้อมโลก จังหวัดขอนแก่น

วันสิ่งแวดล้อมโลกรวมพลังเครือข่ายประชารัฐ รักษ์โลก เลิกพลาสติก ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น โรงแรมอเวนี จังหวัดขอนแก่น